Warsztaty dla naukowców - jak publikować

Szanowni Państwo,

informujemy, że firma Sage Publishing organizuje szkolenie z zakresu publikowania w czasopismach zagranicznych. Planowany termin szkolenia to 20 października b.r. W trakcie spotkania online odbędą się trzy sesje:

I. Warsztaty z zakresu publikowania w czasopismach

godz. 10.00 - 11.30

Podczas sesji zostaną omówione następujące zagadnienia:
 

 •     Prowadzenie badań do publikacji
 •     Pisanie referatu
 •     Wybór odpowiedniego czasopisma
 •     Przestrzeganie wytycznych wydawców
 •     Przygotowanie artykułu
 •     Zarządzanie recenzją
 •     Obsługa poprawek i odrzuceń
 •     Gdzie znaleźć pomoc
 •     Pierwsze kroki

Sesja w języku angielskim.


II. Dyskusja
godz. 11.30 - 12.30


Polscy badacze podzielą się swoimi doświadczeniami z publikowania w międzynarodowych czasopismach. Będą przedstawiane wyzwania, możliwości i najlepsze praktyki, aby pomóc naukowcom w Polsce w rozpowszechnianiu ich badań wśród szerszej społeczności międzynarodowej.

 Podczas sesji zostaną omówione następujące zagadnienia:

 •     Wybór odpowiedniego czasopisma
 •     Wyzwania publikowania badań w języku angielskim
 •     Proces recenzowania
 •     Wskazówki dla polskich badaczy, którzy chcą się publikować

Sesja w języku polskim.
 
 

III. Narzędzia dla naukowców

godz. 12.30 - 13.00

Krótki przegląd zasobów SAGE, wspierających etapy procesu badawczego.

Sesja w języku angielskim.

 

Uwaga: data i godziny szkolenia mogą ulec zmianie.

Więcej informacji oraz link do rejestracji znajdziecie Państwo tutaj.