Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

O Bibliotece

Zdjęcie Czytelnia Główna widok z antresoli Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych.

Pełni funkcje ośrodka informacji naukowej, a wraz z bibliotekami wydziałowymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny.

Pod względem wielkości zbiorów jest drugą, po Bibliotece Jagiellońskiej, biblioteką Krakowa. Ponadto Biblioteka odgrywa wiodącą rolę w Krakowskim Zespole Bibliotecznym.