LEX

LEX zawiera m. in. pełne teksty obowiązujących i archiwalnych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw (od 1918 roku) i w Monitorze Polskim (od 1918 roku) oraz aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Resortowych i Wojewódzkich, Dziennikach UE oraz orzecznictwo, komentarze, pisma urzędowe, sprawozdania finansowe (Monitor Polski B, Monitor Spółdzielczy B).