Writefull - programy do korekty tekstów w języku angielskim w subskrypcji Biblioteki

29.05.2021

Informujemy, że pakiet programów Writefull, służących do korekty tekstów naukowych w języku angielskim, rekomendowany przez pracowników po dostępie testowym Biblioteki, jest już dostępny w ramach subskrypcji (do 31 grudnia 2021).

Writefull sprawdza gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, wykrywa zdania, które powinny być poparte cytatem oraz proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny.

Więcej informacji  i dostęp