Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

HABI

Bibliograficzna baza habilitacji, których przewody przeprowadzone były w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Wydawca: Biblioteka Główna AGH

Baza dostępna w Oddziale Informacji Naukowej.