NAGRANE WEBINARIA

AccessEngineering

Baza wiedzy z dziedziny szeroko pojętej inżynierii (więcej informacji)

Nagrane webinarium w języku angielskim

 

EBSCO

Multidyscyplinarne e-źródła - pełne teksty artykułów naukowych i książek, wyszukiwarka naukowa

Nagrane przewodniki video

 

ScienceDirect, Scopus, SciVal, Mendeley

Multidyscyplinarne e-źródła - pełne teksty artykułów naukowych, bibliometria, zarządzanie bibliografią (więcej informacji)

Nagrane szkolenia

 

SciFinder-n

Baza z dziedziny chemii i nauk pokrewnych (więcej informacji)

Nagrane szkolenie w języku angielskim dla AGH

Nagrane szkolenia w języku angielskim na platformie wydawcy

 

Taylor&Francis Online

Pełnotekstowe czasopisma i książki z różnych dziedzin (więcej informacji)

 

Web of Science, InCites, Publons

Multidyscyplinarne e-źródła - publikacje, analizy bibliometryczne (więcej informacji)

Nagrane szkolenia

 

Writefull

Pakiet programów do edycji tekstów naukowych w języku angielskim (więcej informacji)

Create your perfect article using Writeful - nagrane szkolenie (w języku angielskim)

 

Wyszukiwarka naukowa EBSCO EDS vs Google Scholar

Wyszukiwarka EBSCO EDS służy do przeszukiwania e-źródeł w subskrypcji Biblioteki. (więcej informacji)

Próba porównania dwóch wyszukiwarek materiałów naukowych: wyszukiwarki naukowej EBSCO oraz Google Scholar, a także analiza sposobów wyszukiwania podstawowego i zaawansowanego, omówienie opcji ograniczania wyników, metadanych użytych do opisu materiałów oraz rankingów trafności, które decydują o kolejności występowania wyników na liście.