Bibliografia Zawartości Czasopism

„Bibliografia Zawartości Czasopism” jest jedną z części bieżącej bibliografii narodowej. Jej zadaniem jest rejestrowanie artykułów opublikowanych w wybranych polskich czasopismach, bez względu na język publikacji, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki Narodowej.
Od 1996 roku wszystkie opisy tworzone do bieżących zeszytów Bibliografii Zawartości Czasopism dostępne są w katalogu głównym Biblioteki Narodowej. 

Więcej informacji o bazie