Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bibliografia Geografii Polskiej

Baza "Bibliografia Geografii Polskiej" zawiera informację o dorobeku naukowym i popularnonaukowym polskich geografów.
 
Baza rejestruje:
  • artykuły z zakresu: nauk geograficznych, w tym geografii Polski i świata, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, kartografii i GIS,
  • opracowania autorów zagranicznych, piszących o geografii  polskiej lub o Polsce z geograficznego punktu widzenia,
  • tłumaczenia geograficznych  prac naukowych z języków obcych,
  • książki, mapy i atlasy o treści geograficznej.
     Baza obejmuje w chwili obecnej publikacje wydane w latach 1985 - 2008 i jak na razie sukcesywnie jest uzupełniana o kolejne, pełne lata.
 

wejście do bazy