Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

PubChem

PubChem jest ogólnodostępną bazą opracowywaną przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), zawierającą informacje na temat substancji i związków chemicznych, ich struktur chemicznych, właściwości fizycznych i chemicznych, aktywności biologicznej, toksykologii a także dane patentowe.
 
Serwis składa się z trzech podbaz: PubChem Substance, PubChem Compound oraz PubChem BioAssay. 
 
PubChem Substance to baza substancji, która zawiera informacje na temat  m.in. struktur chemicznych, a także nazw chemicznych, komentarzy oraz linków do stron internetowych.
 
PubChem Compound to baza związków chemicznych, która zawiera zapisy podstawowych i zatwierdzonych struktur chemicznych. W bazie można znaleźć informacje m.in. o nazwach IUPAC, wzorach strukturalnych/sumarycznych, właściwościach fizykochemicznych, widmach  (1H NMR, 13C NMR, 2D NMR, MS-MS, GC-MS, LC-MS, UV, IR), aktywności biologicznej, toksykologii, farmakologii. Każdy rekord może być powiązany z jedną lub wieloma substancjami z bazy PubChem Substance.
 
PubChem BioAssay to baza biologiczna, która zawiera informacje na temat bioaktywności substancji zawartych w PubChem Substance
 
Baza umożliwia wyszukiwanie poszczególnych związków chemicznych przy pomocy wzorów strukturalnych, które można samodzielnie stworzyć za pomocą wbudowanego edytora.