Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

BazTech

Baza danych rejestrująca zawartość polskich czasopism naukowych i technicznych od 1998 roku. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów.

Baza współtworzona przez Bibliotekę Główną AGH.

informacje o bazie 

Co daje i jak działa BazTech?

wejście do bazy