Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

BazEkon

BazEkon  - bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych, utrzymywana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i uzupełniana wspólnie z bibliotekami innych polskich szkół wyższych:

  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej,
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

oraz biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego:

  • Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
  • Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
 
Baza zawiera ponad 200 tys. rekordów i jest codziennie aktualizowana.