Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

BASPAW

Baza BIbliograficzna Instytutu Spawalnictwa jest tworzona na podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych oraz innych materiałów zgromadzonych w Bibliotece Technicznej Instytutu Spawalnictwa. Baza istnieje od roku 1973 i jest aktualizowana na bieżąco. Zakres tematyczny bazy:

  • procesy spawalnicze
  • gazy i materiały dodatkowe
  • urządzenia i sprzęt
  • procesy pokrewne spawaniu
  • zastosowanie spawania
  • badania
  • ogólne procesy spajania