Zentralblatt MATH

Baza zbMATH jest tworzona przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne oraz Fachinformationszentrum Karlsruhe w Niemczech. Baza zawiera abstrakty publikacji matematycznych (w tym matematyka czysta i stosowana, mechanika, nauki komputerowe, teorie systemów i sterowania) wydawanych od 1868 roku, indeksowanych w katalogu Zentralblatt für Mathematik/Mathematic Abstracts i pochodzących z czasopism matematycznych (ponad 360.000 artykułów zarejestrowanych w bazie na koniec 2014 roku) oraz z książek, sprawozdań z konferencji, raportów i preprintów prac w druku (łącznie ponad 9 mln opisów bibliograficznych). Większość tej literatury jest w języku angielskim, a część w niemieckim lub francuskim.  

Bazę można przeszukiwać m.in. według nazwiska autora, tytułu publikacji i źródła, języka, klasyfikacji MCS (Mathematical Subject Classification), wzoru.

Baza jest codziennie aktualizowana.Wydawca: EMS  / FiZ Karlsruhe