Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Web of Science

Web of Science - kolekcja baz produkowanych przez firmę Clarivate Analytics. Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

 

Pakiet Web of Science Core Collection:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) - od 1900
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) - od 1900
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - od 1975
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - od 1990
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) - od 1990
 • Book Citation Index– Science (BKCI-S) - od 2010
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) - od 2010
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) - od 2005

 dodatkowe bezpłatne indeksy:

 • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) - od 1985
 • Index Chemicus (IC) - od 1993

 

Pozostałe bazy objęte licencja krajową (dostępne z poziomu All Databases):

 • BIOSIS Citation Index - od 2010
 • Current Contents Connect -od 1998
 • Data Citation Index - od 2010
 • Derwent Innovations Index - od 2010
 • KCI-Korean Jounal Database- od 1980
 • Medline - od 1950
 • Russian Science Citation Index- od 2010
 • SciELO Citation index- od 2002
 • Zoological Records - od 1864
 
Krajowa licencja akademicka obejmuje również dostęp do:
 • bazy Essential Science Indicators
 • bazy Journal Citation Reports
 • narzędzia InCites na platformie Web of Science. InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI, pozwala m.in. porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji i opracowywać strategie badawcze.  (więcej informacji)
 • menedżera bibliograficznego EndNote Online. Narzędzie umożliwia budowanie własnej "biblioteki" publikacji, a także szybkie i automatyczne tworzenie bibliografii załącznikowej cytowanych publikacji w wielu dostępnych stylach cytowania. Dostęp z platformy Web of Science po zalogowaniu na indywidualne konto użytkownika.