Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Web of Science

W ramach licencji krajowej na platformie Web of Science w zakładce Web of Science Core Collection dostępne są następujące bazy :
 

Indeksy cytowań:
 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) - od 1945
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) - od 1956
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - od 1975
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - od 1990
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) - od 1990
 • Book Citation Index– Science (BKCI-S) - od 2005
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) - od 2005
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) - od 2005
 
Indeksy chemiczne:
 • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) - od 2010
 • Index Chemicus (IC) - od 2010

 

Ww/w bazy służą do wyszukiwania informacji na temat cytowań, generowania różnego rodzaju wskaźników bibliometrycznych oraz do wyszukiwania literatury na dany temat.

 

Ponadto na platformie Web of Science w zakładce All Databases w ramach licencji krajowej (pakiet Citation Connection) są dostępne nastepujące źródła:

 • BIOSIS Citation Index 
 • Current Contents Connect 
 • Data Citation Index 
 • Derwent Innovations Index 
 • KCI-Korean Jounal Database
 • Medline 
 • Russian Science Citation Index
 • SciELO Citation index
 • Zoological Records 
 
 
Krajowa licencja akademicka obejmuje dostęp do narzędzia InCites na platformie Web of Science. InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne. (więcej informacji)
 
W ramach licencji użytkownicy mają dostęp do manadżera bibliograficznego EndNote Online. Narzędzie umożliwia tworzenie własnej "biblioteki" publikacji, a także szybkie i automatyczne tworzenie bibliografii załącznikowej cytowanych publikacji w wielu dostępnych stylach cytowania. Dostęp z platformy Web of Science po zalogowaniu na indywidualne konto użytkownika.