SciFinder

Biblioteka Główna AGH, w ramach Ogólnopolskiego Konsorcjum Chemical Abstracts, oferuje dostęp do serwisu CAS na platformie SciFinder. Jest to najobszerniejsze na świecie źródło informacji chemicznej zawierające nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach i reakcjach chemicznych z wyselekcjonowanych czasopism chemicznych i technicznych, książek, raportów, sprawozdań oraz patentów.
Pod względem tematycznym, oprócz nauk chemicznych, doskonale reprezentuje również nauki biologiczne, zoologiczne, farmakologiczne, rolnicze, ochronę środowiska, geologię, górnictwo, metalurgię, materiałoznawstwo, energetykę i wiele zagadnień technologicznych.

Zasięg chronologiczny: od 1907 roku.

Wydawca: CAS


Dostęp do bazy jest możliwy dla pracowników i studentów AGH.

Dostęp dla zarejestrowanych użytkowników

 

UWAGA!!!
Aby skorzystać z bazy, należy dokonać jednorazowej rejestracji, wypełniając formularz dostępny tutaj.

Uwagi dotyczące rejestracji:

 1. Proces rejestracji musi odbywać się na komputerze z sieci AGH.
 2. Przy rejestracji wymagany jest adres e-mail na domenie AGH. Na podany adres zostanie automatycznie wysłany link, na który trzeba kliknąć w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji.
 3. W trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera sobie nazwę użytkownika i hasło według następujących zasad:
 • nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków będących literami lub kombinacją liter, cyfr i znaków specjalnych, takich jak: -, _ ,@.
 • hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków i zawierać elementy z co najmniej trzech następujących grup:
  • litery
  • kombinacja dużych i małych liter
  • cyfry
  • znaki niealfanumeryczne, takie jak: @, #, %, itp. np.: aMac13#, Mawro876, okl134%

     System nie przyjmuje polskich znaków diakrytycznych.

 


Materiały informacyjne i szkoleniowe


Uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.