Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

SciFinder-n

Zintegrowany pakiet baz danych tworzonych i udostępnianych przez Chemical Abstracts Service (CAS) – oddział American Chemical Society na platformie SciFindern, stanowiący jeden z największych i najbardziej kompletnych zbiorów informacji z zakresu chemii i nauk pokrewnych, takich jak: biochemia, chemia organiczna i nieorganiczna, chemia makromolekularna, stosowana, analityczna i inżynieria chemiczna. Platforma umożliwia m.in. wyszukiwanie informacji wg graficznych struktur chemicznych i schematów reakcji, zapewnia odsyłacze do pełnych tekstów materiałów źródłowych i obejmuje następujące bazy:

  • CA Plus (literatura naukowa i patenty) – od 1907 roku, zawiera informacje z ok. 50 tys. czasopism naukowych, obecnie z 10 tys. tytułów bieżących oraz indeksuje 1500 kluczowych czasopism chemicznych, patenty z 61 krajów, książki, dysertacje, materiały konferencyjne, raporty techniczne oraz preprinty.
  • CAS Registry (substancje chemiczne) – informacje o 91 milionach substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych oraz 65 milionach sekwencji chemicznych z opublikowanych artykułów, patentów, źródeł internetowych oraz komercyjnych kontrolowanych pod względem jakości przez naukowców CAS.
  • CASREACT (reakcje chemiczne) – informacje o 77 milionach jednoetapowych i wieloetapowych reakcji oraz 13 milionach preparatów syntetycznych.
  • CHEMCATS (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców) – opisy ponad 94 milionów produktów pochodzących z 1300 katalogów oraz od 1100 dostawców.
  • CHEMLIST – informacje o 312 tys. zarejestrowanych substancji chemicznych dostępnych na światowych rynkach od 1980 r.
  • CIN (Chemical Industry Notes) – 1,6 miliona rekordów pochodzących z publikacji branżowych od 1974 r., dotyczących określonych produktów chemicznych.
  • MARPAT – ponad milion przeszukiwalnych struktur Markusha z 439 tys. patentów od 1988 roku.

 

Dostęp do bazy jest możliwy dla pracowników i studentów AGH po rejestracji (przy rejestracji należy podać adres mailowy w domenie AGH).

 

Rejestracja

 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej.