Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

SciFinder

Zintegrowany pakiet baz danych tworzonych i udostępnianych przez Chemical Abstracts Service (CAS) – oddział American Chemical Society na platformie SciFinder (stara wersja) oraz SciFinder-n (nowa, wzbogacona wersja), stanowiący jeden z największych i najbardziej kompletnych zbiorów informacji z zakresu chemii i nauk pokrewnych, takich jak: biochemia, chemia organiczna i nieorganiczna, chemia makromolekularna, stosowana, analityczna i inżynieria chemiczna. Platforma umożliwia m.in. wyszukiwanie informacji wg graficznych struktur chemicznych i schematów reakcji, zapewnia odsyłacze do pełnych tekstów materiałów źródłowych i obejmuje następujące bazy:

 • CA Plus (literatura naukowa i patenty) – od 1907 roku, zawiera informacje z ok. 50 tys. czasopism naukowych, obecnie z 10 tys. tytułów bieżących oraz indeksuje 1500 kluczowych czasopism chemicznych, patenty z 61 krajów, książki, dysertacje, materiały konferencyjne, raporty techniczne oraz preprinty.
 • CAS Registry (substancje chemiczne) – informacje o 91 milionach substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych oraz 65 milionach sekwencji chemicznych z opublikowanych artykułów, patentów, źródeł internetowych oraz komercyjnych kontrolowanych pod względem jakości przez naukowców CAS.
 • CASREACT (reakcje chemiczne) – informacje o 77 milionach jednoetapowych i wieloetapowych reakcji oraz 13 milionach preparatów syntetycznych.
 • CHEMCATS (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców) – opisy ponad 94 milionów produktów pochodzących z 1300 katalogów oraz od 1100 dostawców.
 • CHEMLIST – informacje o 312 tys. zarejestrowanych substancji chemicznych dostępnych na światowych rynkach od 1980 r.
 • CIN (Chemical Industry Notes) – 1,6 miliona rekordów pochodzących z publikacji branżowych od 1974 r., dotyczących określonych produktów chemicznych.
 • MARPAT – ponad milion przeszukiwalnych struktur Markusha z 439 tys. patentów od 1988 roku.

 

Nowa platforma SciFinder-n zawiera więcej zindeksowanych treści, a także nowe funkcjonalności, takie jak:

 •  automatyczne zapisywanie historii wyszukiwania
 •  automatyczne podpowiedzi do wyszukiwania
 •  kombinacja wyszukiwania tekstowego ze strukturalnym
 •  możliwość prowadzenia wielu wyszukiwań jednocześnie
 •  nowy, światowej klasy ranking trafności
 •  mapa cytowań, uwzględniająca publikacje cytowane i cytujące
 •  wyszukiwanie z gwiazdką "*" za pomocą operatorów SLART i Boolean (AND, OR, NOT) -  np. cancer therap*" AND target* nano*
 •  możliwość monitorowania danych w zakresie reakcji chemicznych i struktur Markush (alerty)
 •  możliwość filtrowania danych w celu identyfikacji związków chemicznych według ich nazwy

 

Oprócz wszystkich danych, które znajdowały się na SciFinder®, dotyczących substancji, reakcji, źródeł informacji chemicznych i zawartości referencyjnej - SciFinder-n obejmuje dodatkowo zaawansowane narzędzia do planowania syntezy i analizy retrosyntetycznej, patenty z adnotacją chemiczną oraz wyselekcjonowane metody i procedury syntezy, a wszystko to w odnowionym środowisku użytkownika pozwalającym na oszczędność czasu.

Dostęp do bazy jest możliwy dla pracowników i studentów AGH po rejestracji (przy rejestracji należy podać adres mailowy w domenie AGH)

 

Rejestracja

Pierwsze kroki z SciFinder-n

 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej.