Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

PubMed

PubMed jest bazą bibliograficzno-abstraktową z zakresu medycyny, nauk biologicznych i pokrewnych. Zawiera ponad 34 mln rekordów. W wyborze udostępniane są pełne teksty publikacji. 

Dostępny dla publiczności online od 1996 roku, PubMed został opracowany i jest utrzymywany przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) - część National Library of Medicine w Stanach Zjednoczonych.