PubMed

PubMed jest bazą z zakresu nauk biomedycznych, obejmującą literaturę od 1960 roku. Zawiera ponad 22 mln opisów bibliograficznych z ok. 4 tys. tytułów czasopism. Kryteriami wyszukiwawczymi są m.in.: słowa kluczowe, nazwiska autorów, rok publikacji, tytuł czasopisma.

Wydawca: NCBI