Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

ProQuest

ProQuest - serwis oferujący, oprócz danych bibliograficznych, również pełne teksty publikacji. Prezentowane są m. in. następujące dziedziny: nauki ścisłe, informatyka, telekomunikacja, ekonomia, biznes. Na platformie są dostępne m.in. bazy ProQuest Central, Materials Science Index (obejmujacy również bazę Metadex) oraz ABI/Inform Collection.