Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Phase Equilibria Diagrams (CD ROM Ed.)

Baza danych Phase Equilibria Diagrams (PED) powstała w wyniku współpracy między National Institute of Standards and Technology i American Ceramic Society. Baza zawiera ponad 23 000 diagramów fazowych dla różnych systemów ceramicznych wraz z opisami. Wersja 3.3 obejmuje dane z 21-tomowej publikacji drukowanej o tym samym tytule oraz ponad 2 500 diagramów opublikowanych od 2008 roku wyłącznie w wersji elektronicznej.
Diagramy można wyszukiwać m.in. według symboli pierwiastków, nazwiska autora, roku lub zakresu lat publikacji, języka, numeru diagramu. Można również przeglądać zawartość poszczególnych wolumenów.

Wydawca: American Ceramic Society

Baza dostępna w Oddziale Informacji Naukowej.