Petroleum Abstracts

Petroleum Abstracts TULSA Database jest obszernym źródłem informacji na temat poszukiwań ropy naftowej i gazu oraz przemysłu związanego z ich wydobyciem i obróbką. Obejmuje ponad 1,2 miliona zapisów poczynając od 1909 roku do chwili obecnej.  Zawiera dane bibliograficzne, streszczenia artykułów naukowych i technicznych opublikowanych w ponad 220 czasopismach, jak również w materiałach konferencyjnych, dziennikach patentowych, opisach patentowych,  dokumentach rządowych, rozprawach naukowych, książkach  i innych źródłach. Każdego roku do bazy jest dodawane ponad 30.000 nowych rekordów bibliograficznych. Baza zawiera informacje za zakresu:  geologii, geochemii i geofizyki, alternatywnych paliw i źródeł energii, wierceń, pozyskiwania i obsługi złóż, wydobycia  i obróbki ropy naftowej i gazu, inżynierii i metod regeneracji złóż, przesyłania, transportu i przechowywania, handlu i ekonomii,  ochrony zdrowia,  bezpieczeństwa i ochrony środowiska, nauki i inżynierii.

Dodatkowe informacje o bazie