PERINORM

Bibliograficzna baza danych PERINORM jest wiodącą baza normalizacyjną, gromadzi informacje o normach wydawanych przez 200 organizacji normalizacyjnych z 23 państw, obejmuje 1 400 000 rekordów, zawiera dane dotyczące:
norm krajowych prawie wszystkich krajów europejskich, w tym pełną informację o Polskich Normach;
wszystkich norm i dokumentów wydawanych przez ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI;
przepisów technicznych, prawnych i administracyjnych obowiązujących w Austrii, Francji i Niemczech;
amerykańskich, japońskich, australijskich i południowoafrykańskich dokumentów normatywnych.

Baza PERINROM  umożliwia prowadzenie działalności informacyjnej oraz realizację kwerend na zapytania dotyczące norm w danej dziedzinie, powiązań międzynarodowych norm, ich wzajemnych  zastąpień, statusu prawnego, aktualizacji, cen.

Wydawca: DIN

Język: angielski, niemiecki, francuski

Aktualizacja: miesięczna

Kryteria wyszukiwawcze: numer normy, słowa z tytułu lub streszczenia, słowa kluczowe, organizacja normalizacyjna, typ dokumentu, status dokumentu, międzynarodowa klasyfikacja norm (ICS).

Więcej...

Baza dostępna w Oddziale Zbiorów Specjalnych II p., pok. 213, tel. 12 617 32 17,  ozs[at]bg.agh.edu[dot]pl