Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

NAUTOS

logo nautos

Bibliograficzna baza danych NAUTOS  jest wiodącą baza normalizacyjną, gromadzi informacje o normach wydawanych w 29 krajach, przez ponad 200 organizacji normalizacyjnych, obejmuje 2 350 000 rekordów, zawiera dane dotyczące:
norm krajowych prawie wszystkich krajów europejskich, wszystkich norm i dokumentów wydawanych przez ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI;
przepisów technicznych, prawnych i administracyjnych obowiązujących w Austrii, Francji i Niemczech;
amerykańskich, japońskich, australijskich i południowoafrykańskich dokumentów normatywnych.

Baza NAUTOS  umożliwia prowadzenie działalności informacyjnej oraz realizację kwerend na zapytania dotyczące norm w danej dziedzinie, powiązań międzynarodowych norm, ich wzajemnych  zastąpień, statusu prawnego, aktualizacji, cen.

Wydawca: DIN

Język: angielski, niemiecki, francuski

Kryteria wyszukiwawcze: numer normy, słowa z tytułu lub streszczenia, słowa kluczowe, organizacja normalizacyjna, typ dokumentu, status dokumentu, międzynarodowa klasyfikacja norm (ICS).

Baza dostępna w sieci AGH.

Kontakt: Oddział Zbiorów Specjalnych II p., pok. 213, tel. 12 617 32 17,  ozs[at]bg.agh.edu[dot]pl