OnePetro

OnePetro to pełnotekstowa baza obejmująca literaturę techniczną (obecnie ponad 180 000 dokumentów) m.in. z zakresu geologii naftowej, geofizyki, geochemii, poszukiwań gazu i ropy, wiertnictwa, geoinżynierii, inżynierii złożowej, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (także gazu niekonwencjonalnego: „shale”, „tight”, „CBM”), szacowania zasobów ropy i gazu ziemnego, ochrony środowiska, podziemnego magazynowania gazu, przygotowania gazu i ropy naftowej do transportu, transportu ropy naftowej oraz gazu ziemnego, a także zagadnień związanych z procesami geosekwestracji CO2.

Oprócz pełnych tekstów artykułów z czasopism, materialów konferencyjnych, raportów technicznych i norm baza zawiera m.in. prezentacje video.

Baza jest aktualizowana co tydzień.


Wydawca: The Society of Petroleum Engineers

Język: angielski

Kryteria wyszukiwawcze: słowa z tytułu i abstraktu, nazwiska autorów, źródło (tytuł czasopisma lub konferencji), rok publikacji.