Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

OnePetro

OnePetro to pełnotekstowa baza obejmująca literaturę techniczną (obecnie ponad  200 000 dokumentów) m.in. z zakresu geologii naftowej, geofizyki, geochemii, poszukiwań gazu i ropy, wiertnictwa, geoinżynierii, inżynierii złożowej, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (także gazu niekonwencjonalnego: „shale”, „tight”, „CBM”), szacowania zasobów ropy i gazu ziemnego, ochrony środowiska, podziemnego magazynowania gazu, przygotowania gazu i ropy naftowej do transportu, transportu ropy naftowej oraz gazu ziemnego, a także zagadnień związanych z procesami geosekwestracji CO2.

Wydawca: The Society of Petroleum Engineers