Wiley - webinaria dla autorów

Zapraszamy na bezpłatne webinaria przygotowane przez firmę Wiley na temat publikowania w czasopismach naukowych. Szkolenia odbędą się w dniach 27 i 29 października i będą prowadzone w języku angielskim. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
 
Poniżej podane są tematy, terminy i linki do rejestracji:
 

How to Get Published in Academic Journals
Tuesday 27th October – 3pm CET 
 

Register now/Zarejestruj się

  • How to write for an academic journal
  • Finding the right journal
  • The peer-review process
  • Sharing your work
  • And much more…


How to Get Published: OA
Thursday 29th October – 3pm CET
 

Register now/Zarejestruj się

  • The difference between hybrid and full open access
  • The differences between gold and green open access
  • The publishing workflow for open access
  • How to find an open access journal on Wiley Online Library
  • And more…
Druga część seminarium dotyczy publikowania open access, które jest na razie dostępne w formie indywidualnej na koszt autora, ale mamy nadzieję, że w następnych latach będzie dostępne jako program publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki.