Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

SciFinder (Chemical Abstracts) - rejestracja

Aby skorzystać z bazy, należy dokonać jednorazowej rejestracji, wypełniając formularz dostępny tutaj
 
Uwagi dotyczące rejestracji:
 
Proces rejestracji musi odbywać się na komputerze z sieci AGH.
Przy rejestracji wymagany jest adres e-mail w domenie AGH. Na podany adres zostanie automatycznie wysłany link, na który trzeba kliknąć w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji.
 
W trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera sobie nazwę użytkownika i hasło według następujących zasad:

- nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków będących literami lub kombinacją liter, cyfr i znaków specjalnych, takich jak: -, _ ,@.

- hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków i zawierać elementy z co najmniej trzech następujących grup:

  • litery
  • kombinacja dużych i małych liter
  • cyfry
  • znaki niealfanumeryczne, takie jak: @, #, %, itp. np.: aMac13#, Mawro876, okl134%

System nie przyjmuje polskich znaków diakrytycznych.