Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

INIS

Baza INIS, opracowywana przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA), rejestruje światową literaturę z zakresu pokojowych zastosowań nauki i techniki jądrowej. Od 1992 r. w bazie INIS zaczęto uwzględniać również aspekty ekonomiczne i ochrony środowiska w odniesieniu do innych źródeł energii. Oprócz wydawnictw książkowych i czasopism baza rejestruje również materiały naukowe trudniej dostępne - dysertacje i raporty. Te ostatnie stanowią ok. 30 % zawartości bazy.

Zasięg chronologiczny: od 1970

Język: angielski

Kryteria wyszukiwawcze: autor artykułu, słowa kluczowe, słowa z tytułu, język publikacji, rodzaj dokumentu, wydawca