IEEE - program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, które zamówiły i i wniosły opłatę zadeklarowanej liczby artykułów. W 2021 r. dla autorów z AGH zostało zamówionych 30 artykułów

Program pozwala zainteresowanym autorom na publikację artykułów bez żadnych dodatkowych opłat w czasopismach otwartych i hybrydowych IEEE.  Warunkiem jest otrzymanie pozytywnej recenzji wydawcy.
 
Niewykorzystane artykuły - z puli 30 zamówionych przez AGH w 2020 roku - będą mogły być wykorzystane do 30 czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.
 
Autorzy zainteresowani udziałem w programie powinni wskazać odpowiednią afiliację na etapie wysyłania artykułu do recenzji, a następnie, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, skorzystać z systemu RightsLink, w którym można wybrać finansowanie w ramach puli artykułów finansowanych przez swoją instytucję.
 

 

Wśród czasopism dostępnych do publikacji w modelu OA, czasopismo IEEE Access wyróżnia szybki proces recenzowania artykułów. Dla autora oznacza to, że informacje zwrotną odnośnie oceny swojej publikacji pod kątem możliwości opublikowania otrzyma w relatywnie krótkim czasie (średnio  to 4-6 tygodni od momentu zgłoszenia artykułu do jego publikacji).
 
W IEEE Access znajdują się sekcje specyficzne dla dyscyplin, dostosowanych do towarzystw naukowych IEEE je opiniujących.
 
Są to:
    IEEE Broadcast Technology Society
    IEEE Electronics Packaging Society
    IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
    IEEE Photonics Society
    IEEE Reliability Society
    IEEE Power and Energy Society
 
 
Dodatkowe  informacji o tytule znajdują się na https://open.ieee.org/index.php/publishing-options/ieee-access-journal/.