Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

IEEE - program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, które zamówiły i i przedpłaciły dla siebie publikację zadeklarowanej liczby artykułów. 

Program pozwala zainteresowanym autorom na publikację artykułów bez opłat w czasopismach otwartych i hybrydowych IEEE.  Warunkiem jest otrzymanie pozytywnej recenzji wydawcy.
 
UWAGA: W niektórych czasopismach opłata za publikowanie w OA w ramach umowy konsorcyjnej pokrywa wyłącznie koszt podstawowej liczby stron przewidzianej dla wybranego czasopisma (np. 5, 8 lub 12 stron sformatowanego tekstu). Koszt dodatkowych stron lub usług (grafika) ponosi autor. Ta informacja jest  widoczna w formularzu zgłoszeniowym.
 
Autorzy zainteresowani udziałem w programie powinni wskazać odpowiednią afiliację na etapie wysyłania artykułu do recenzji, a następnie, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, skorzystać z systemu RightsLink, w którym można wybrać finansowanie w ramach puli artykułów finansowanych przez swoją instytucję.

Dla autorów z AGH pozostało jeszcze do wykorzystania 19 artykułów.

 
 

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

 
Wśród czasopism dostępnych do publikacji w modelu OA, czasopismo IEEE Access wyróżnia szybki proces recenzowania artykułów. Dla autora oznacza to, że informacje zwrotną odnośnie oceny swojej publikacji pod kątem możliwości opublikowania otrzyma w relatywnie krótkim czasie (średnio  to 4-6 tygodni od momentu zgłoszenia artykułu do jego publikacji).
 
Dodatkowe  informacji o tytule IEEE Access znajdują się na https://open.ieee.org/index.php/publishing-options/ieee-access-journal/.