Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

GeoRef

GeoRef jest obszerną bazą stworzoną przez American Geoscience Institute i zawiera ponad 4 mln rekordów bibliograficznych z ponad 3500 czasopism obejmujących szerokie spektrum literatury geologicznej.Tematyka bazy obejmuje ochronę środowiska, geologię ekonomiczną, środowiskową i inżynierską, hydrogeologię, geofizykę, petrologię, paleontologię, geologię morza, oceanografię i mineralogię. Oprócz czasopism, baza indeksuje  książki, mapy, raporty rządowe, materiały konferencyjne oraz prace magisterskie i doktorskie. Co roku do bazy dodawanych jest ponad 100.000 rekordów. Opisy z zakresu geologii Ameryki Północnej sięgają od 1666 roku do dnia dzisiejszego, a zawartość w odniesieniu do reszty świata datuje się od 1933 roku.