Programy publikowania otwartego w ramach licencji krajowej i licencji konsorcyjnych

14.07.2020

Informujemy o uruchomieniu programów publikowania otwartego  w ramach licencji krajowej i licencji konsorcyjnych (m.in. ACS, IOP, Emerald). 

W ramach tych programów została wydzielona pula artykułów, w których autorzy afiliowani w polskich instytucjach mogą publikować bez opłat w ramach publikowania otwartego. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

Informacje o programach w ramach licencji krajowej i licencji konsorcyjnych znajdą Państwo w zakładce Pracownicy - Publikowanie w Open Access.