IOP - program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP i pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 60 artykułów przyjętych do publikacji od momentu uruchomienia programu 13 lipca 2020 r. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji. 

Program obejmuje 42 hybrydowych czasopism IOP oraz publikacje takie jak: research paper, special issue paper, letter. Program będzie rozpoznawał uprawnione artykuły informował autorów oraz jednocześnie koordynatora programu - ICM. Jeśli autor nie wyrazi sprzeciwu, a ICM zweryfikuje afiliację podaną w artykule, to artykuł zostanie opublikowany na zasadzie Open Access w ramach programu. 

Więcej informacji o programie na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.