Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

IOP - program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP i pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku.

Program obejmuje 44 hybrydowe czasopisma IOP oraz publikacje takie jak: research paper, special issue paper, letter.

Program został zamknięty 14.12.2022.

Więcej informacji o programie na stronie koordynatora - ICM