ACS - program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej 2020-2022

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum i pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 300 artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r. (“Published” w artykule w pdf, “Publication Date” w artykule on-line lub data “Published online” w “Publication History”).  Pula ta będzie odnawiana w kolejnych latach. 

Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji. 

Program obejmuje wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions, w tym czasopismo otwarte Central Science i Omega oraz pozostałe 59 czasopism hybrydowych. Programem objęte są wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors. 

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki