Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

ACS - program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej 2020-2022

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum i  obejmuje wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions, w tym czasopismo otwarte Central Science i Omega oraz pozostałe 59 czasopism hybrydowych. Programem objęte są wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors. 

Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku (uwaga: decyduje data “Manuscript Acceptance Date” określana często w artykułach jako “Revised”, a jeśli ta data nie jest podana, decyduje data “Published online”)

Uprzejmie informujemy, że pula artykułów dostępnych w programie publikowania otwartego ACS (346 artykułów w 2022 roku) została wyczerpana.

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki