Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Emerald - program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum.

Autor z danej instytucji jest uprawniony do publikowania w ramach programu w czasopismach, które subskrybuje ta instytucja (w przypadku AGH są to kolekcje Management i Engineering).

Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów w ramach puli na dany rok.Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

 

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.