Emerald - program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum.

Autor z danej instytucji jest uprawniony do publikowania w ramach programu w czasopismach, które subskrybuje ta instytucja (w przypadku AGH są to kolekcje Management i Engineering).

Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 35 artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

Do programu będzie można także włączyć artykuły już opublikowane w 2020 r. w modelu subskrypcyjnym, które na życzenia autorów będą zamienione na model otwarty.

 

Więcej informacji o programie oraz lista czasopism w poszczególnych kolekcjach na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.