Emerald - program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej

Program jest zawieszony od 1 stycznia 2021 r. do czasu uzyskania finansowania oraz popisania nowych umów na 2021 r. Artykuły opublikowane w tym czasie w modelu tradycyjnym będą mogły zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).
   

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum.

Autor z danej instytucji jest uprawniony do publikowania w ramach programu w czasopismach, które subskrybuje ta instytucja (w przypadku AGH są to kolekcje Management i Engineering).

Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów (w 2020 roku pula wynosiła 35 artykułów). Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

 

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.