Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

EPO ESPACENET

Bezpłatny serwis European Patent Office (EPO), który zawiera ponad 90 mln. rekordów z danymi na temat  dokumentów patentowych,
zawiera pełne teksty patentów europejskich (EP) oraz  międzynarodowych  zgłoszeń PCT (WO) oraz amerykańskich, niemieckich, francuskich, brytyjskich i wielu innych, dane bibliograficzne patentów z ponad 80 krajów, także z Polski.