Zwiedzanie Biblioteki

ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI

Istnieje możliwość zwiedzania Biblioteki Głównej oraz zwiedzania organizowanych w niej wystaw w grupach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej.