Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zwiedzanie Biblioteki

Zwiedzanie Biblioteki

Istnieje możliwość zwiedzania Biblioteki Głównej oraz zwiedzania organizowanych w niej wystaw w grupach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej.