Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Szkolenia dla bibliotekarzy

W ramach tych szkoleń prowadzone są praktyki specjalistyczne dla:

  • studentów bibliotekoznawstwa krakowskich uczelni
  • pracowników Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych macierzystej uczelni oraz bibliotek krakowskich

 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej.