Specjalistyczne źródła informacji

Pracownicy Biblioteki prowadzą szkolenia w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł informacji (bazy danych, pełnotekstowe czasopisma i książki elektroniczne) oraz sporządzania bibliografii załącznikowych dla różnych typów dokumentów (m.in. książka, fragment książki, artykuł, norma, patent, mapa).

Szkolenia prowadzone są dla:

  • studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia (Specjalistyczne źródła informacji)
  • innych osób zainteresowanych w zorganizowanych grupach (od 5 do 12 osób)

 

UWAGA: ze względu na sytuację epidemiologiczną szkolenia ze Specjalistycznych źródeł informacji dla grup studentów i doktorantów prowadzone są obecnie zdalnie poprzez platformę TEAMS

 

Materiały szkoleniowe:

Niezbędnik bibliograficzny

Źródła informacji - przewodniki i filmy szkoleniowe

 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej.