Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Specjalistyczne źródła informacji

Pracownicy Biblioteki prowadzą szkolenia w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł informacji (bazy danych, pełnotekstowe czasopisma i książki elektroniczne) oraz sporządzania bibliografii załącznikowych dla różnych typów dokumentów (m.in. książka, fragment książki, artykuł, norma, patent, mapa).

Szkolenia prowadzone są dla:

  • studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia (Specjalistyczne źródła informacji)
  • innych osób zainteresowanych w zorganizowanych grupach (od 5 do 12 osób)

 

 

Materiały szkoleniowe:

Niezbędnik bibliograficzny 

 

Źródła informacji - przewodniki i filmy szkoleniowe

 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej.