Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

EPO GLOBAL PATENT INDEX

Baza EPO GLOBAL PATENT INDEX to nowy produkt online, oferujący szerokie możliwości - ponad 100 kryteriów wyszukiwawczych i dane na temat 70 mln dokumentów. Zastępuje bazy, których produkcja zakończyła się w 2009 roku: ESPACE ACCESS, ESPACE FIRST, ESPACE ACCESS-EPC. Global Patent Index łączy dane EPO z bazy esp@cenet (worldwide data collection) z możliwościami wyszukiwawczymi oprogramowania MIMOSA. Oprócz danych bibliograficznych z ponad 80 urzędów patentowych GPI zawiera status prawny dokumentów. Dostępne są także linki do pełnych tekstów dokumentów w bazie esp@cenet oraz linki do Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej. GPI pozwala użytkownikom na prowadzenie światowych badań stanu techniki.

Wydawca: European Patent Organization

Język: angielski

Aktualizacja: tygodniowa

Kryteria wyszukiwawcze: GPI oferuje wyszukiwanie poprzez ponad 100 różnych kryteriów w tym: numer publikacji, data publikacji, numer pierwszeństwa, data pierwszeństwa, kraje desygnowane, symbole MKP, nazwa twórcy i uprawnionego z patentu, rodzinę patenty, tytuły i abstrakty.

Baza dostępna w Oddziale Zbiorów Specjalnych