Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

EBSCOhost

Bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing na platformie EBSCOhost są udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej; obejmują szeroki zakres dziedzinowy, m.in.: chemię, fizykę, matematykę, informatykę, technikę, psychologię, edukację, biznes, biologię, nauki medyczne i biomedyczne, rolnictwo.

Licencja obejmuje pakiet podstawowy 15 baz, w tym:

7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje:

 • Academic Search Ultimate
 • Business Source Ultimate
 • Health Source - Consumer Edition
 • Health Source - Nursing/Academic Edition
 • Master File Premier
 • Newspaper Source
 • Regional Business News

7 baz bibliograficzno-abstraktowych:

 • Agricola
 • ERICE
 • European Views of the Americas
 • GreenFILE
 • Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
 • MEDLINE
 • Teacher Reference Center

oraz bazę zawierająca opisy leków:

 • AHFS Consumer Medication Information

Dodatkowo, na platformie Ebscohost są udostępniane bazy zakupione w ramach środków własnych Biblioteki: 

 • GeoRef,
 • GeoRef In Process 
 • eBook Academic Collection (Academic Research Sourcre e-Books)

Użytkownik ma możliwość prowadzenia poszukiwań w jednej, kilku bądź we wszystkich bazach serwisu jednocześnie.

Wejście do baz

 

Polska strona wydawcy na YouTube - materiały instruktażowe

Strona pomocy -  EBSCOConnect

pl_Przewodnik_EBSCOhost_2021.pdf

pl_Aplikacja mobilna EBSCO.pdf