Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

CEJSH

CEJSH - baza rejestrująca artykuły, rozprawy oraz pozycje przeglądowe, ukazujące się czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawane w Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie. W wielu przypadkach dostępne pełne teksty (w języku angielskim lub w językach narodowych).
Wydawca: PAN

Więcej informacji o bazie