Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

ASTM STANDARDS

Biblioteka Główna AGH posiada w swoich zbiorach kompletny zbiór norm amerykańskich ASTM.  Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ASTM) jest najważniejszą organizacją ustalającą normy w Stanach Zjednoczonych. ASTM opracowuje i rozpowszechnia normy dotyczące materiałów, wyrobów, systemów i usług wykorzystywanych w budownictwie, produkcji i transporcie. Są one stosowane i uznawane na całym świecie w prowadzeniu działalności naukowo-badawczej, testowaniu materiałów, w oparciu o nie działają systemy jakości oraz wymiana handlowa. Normy ASTM można wyszukać bezpośrednio na stronie organizacji ASTM. Narzędziem do wyszukiwania norm ASTM jest także bibliograficzna baza norm PERINORM oraz baza IHS Engineering Workbench dostępne  w Oddziale Zbiorów Specjalnych BG AGH.

 

Zasięg chronologiczny: 2002-2003, 2006, 2009-2010, 2015, 2017-2021 (częściowy)

Wydawca: ASTM

Język: angielski

Rodzaj informacji: pełnotekstowa

Kryteria wyszukiwawcze: numer normy, słowa z tytułu lub streszczenia, słowa kluczowe

Wykazy dostępnych norm sporządzone są chronologicznie według lat ukazywania się norm w postaci wydań zbiorczych (ASTM Book of Standards).
Aby upewnić się czy dana norma lub jej starsze wydanie znajduje się w Bibliotece należy sprawdzić wszystkie wykazy.
 
 
 

 
 
 
 
 
ASTM Book of Standards 2020