Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

ASTM STANDARDS

Biblioteka Główna AGH posiada w swoich zbiorach kompletny zbiór norm amerykańskich ASTM.  Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ASTM) jest najważniejszą organizacją ustalającą normy w Stanach Zjednoczonych. ASTM opracowuje i rozpowszechnia normy dotyczące materiałów, wyrobów, systemów i usług wykorzystywanych w budownictwie, produkcji i transporcie. Są one stosowane i uznawane na całym świecie w prowadzeniu działalności naukowo-badawczej, testowaniu materiałów, w oparciu o nie działają systemy jakości oraz wymiana handlowa. Normy ASTM można wyszukać bezpośrednio na stronie organizacji ASTM. Narzędziem do wyszukiwania norm ASTM jest także baza IHS Engineering Workbench dostępne w Oddziale Zbiorów Specjalnych BG AGH.

 

Zasięg chronologiczny: 2002-2003, 2006, 2009-2010, 2015, 2017-2021 (częściowy)

Wydawca: ASTM

Język: angielski

Rodzaj informacji: pełnotekstowa

Kryteria wyszukiwawcze: numer normy, słowa z tytułu lub streszczenia, słowa kluczowe

Wykazy dostępnych norm sporządzone są chronologicznie według lat ukazywania się norm w postaci wydań zbiorczych (ASTM Book of Standards).
Aby upewnić się czy dana norma lub jej starsze wydanie znajduje się w Bibliotece należy sprawdzić wszystkie wykazy.
 
 
 

 
 
 
 
 
ASTM Book of Standards 2020