Zabytkowe cerkwie łemkowskie w Małopolsce. Wystawa fotografii Jacka Rzepczyńskiego

Na wystawie zostały przedstawione fotografie 56 cerkwi łemkowskich z terenu Małopolski oraz 15 znajdujących się w nich ikonostasów. 37 spośród przedstawionych cerkwi obecnie funkcjonuje jako kościoły rzymskokatolickie, 8 jako cerkwie prawosławne, 7 – greckokatolickie. W dwóch cerkwiach odbywają się nabożeństwa greckokatolickie i rzymskokatolickie (Bielanka, Owczary), w jednej - prawosławne i rzymskokatolickie (Nowy Sącz - Skansen), Jedna cerkiew jest obiektem muzealnym bez odprawiania nabożeństw (Bartne).

Cerkwie w Owczarach, Powroźniku, Brunarach i Kwiatoniu wpisane zostały na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Autorem prac jest Jacek Rzepczyński, pracownik Samodzielnej Sekcji Komputeryzacji Biblioteki Głównej, który hobbystyczną przygodę z fotografią rozpoczął w latach 80. XX wieku. Najczęstszymi motywami jego prac jest rodzinny Kraków, architektura drewniana, zabawa światłem.

Jak mówi brytyjski fotograf Dominic Rouse "Color is everything, black and white is more", dlatego też większość wystawionych zdjęć jest w tonacji czarno-białej. Jest to swojego rodzaju "zabieg artystyczny" modyfikacji kolorowej rzeczywistości w cyfrowej ciemni na rzecz powrotu do korzeni fotografii, dokonany z rozmysłem przez Autora. Obraz monochromatyczny, ze względu na mniejszą ilość kolorów, pozwala na odseparowanie nieistotnego tła i skupienie się na temacie zdjęcia. Dzięki takiej formie prezentacji może wydawać się, że świat stanął w miejscu i że oglądamy reprodukcje ze starych publikacji lub albumy z rodzinnego archiwum.

Uzupełnieniem wystawy są ikony wykonane techniką dekupażu autorstwa Renaty Rzepczyńskiej.

 

Wystawę można oglądać w styczniu i lutym 2020 w Bibliotece Głównej. 

 

Rozszerzona, elektroniczna wersja wystawy prezentuje (oprócz zdjęć, które można zobaczyć na ekspozycji w Bibliotece) fotografie wszystkich zabytkowych cerkwi małopolskiej Łemkowszczyzny, począwszy od tzw. Rusi Szlachtowskiej w Pieninach (Szlachtowa i Jaworki), poprzez Beskid Sądecki (m. in. Andrzejówka, Milik), a kończąc w zachodniej części Beskidu Niskiego (np. Bednarka, Zdynia), a także zdjęcia około 50 cerkwi znajdujących się w Bieszczadach, na Słowacji i na Podlasiu.

 

Cerkiew  pw. Św. Męczennika Dymitra, obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Binczarowej.

Fot. J. Rzepczyński