Energy & Power Source

19.11.2019

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy Energy & Power Source.

Baza Energy & Power Source umożliwia dostęp do aktualnych informacji  z dziedziny energetyki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii jądrowej, ropy naftowej, odnawialnych źródeł energii (w tym energii wodnej, energii wiatru, energii słonecznej, paliwa alternatywne, itp.).
 
Energy & Power Source zapewnia dostęp do ponad 400 pełnotekstowych czasopism oraz innych publikacji - monografii, publikacji handlowych, raportów i dokumentów poświęconych zagadnieniom związanym z energetyką.
 
 
Prosimy o przesyłanie komentarzy i opinii do Oddziału Informacji Naukowej, e-mail: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl, tel. 12 617 32 15.