Elsevier - program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access

 
W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 został uruchomiony program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier. Program ma dwie części: A i B. Pula artykułów nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.
 
 
Część A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021. 
 
 
Część B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną za pośrednictwem instytucji, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021. 
 
 
Przed przystąpieniem do programu B autorzy z AGH są zobowiązani osobiście skontaktować się z Działem Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu (C-1, Ip, pok. 101, tel. 41-86).
 
 
 
Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support[at]elsevier[dot]com oraz do WBN na adres wbn[at]icm.edu[dot]pl.
W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier.
 
UWAGA:
Prosimy zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu formularza, żeby omyłkowo nie wybrać opcji publikowania na koszt autora. Prawidłowa opcja powinna zawierać informację:
 
“As a corresponding author affiliated with a Polish institution I have opportunity to publish open access. I do not have to pay an Article Publishing Charge (APC). Upon validation, the agreement between Elsevier and the Polish national consortium will cover the APC according to the rules of the Open Access pilot program in Poland.”