Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Legalis

Legalis jest systemem informacji prawnej stworzonym i rozwijanym przez zespół specjalistów Wydawnictwa C.H.Beck. Zawiera komplet aktów źródłowych od 1918 r., a także bazę orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz bogaty zbiór wzorów pism i formularzy.

Baza dostępna tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.

 

Więcej informacji na temat korzystania z systemu Legalis można znaleźć w Komunikacie Kanclerza AGH nr 79/2019 z dnia 17.10.2019.