LEGALIS

Legalis jest systemem informacji prawnej stworzonym i rozwijanym przez zespół specjalistów Wydawnictwa C.H.Beck. Zawiera komplet aktów źródłowych od 1918 r., a także bazę orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz bogaty zbiór wzorów pism i formularzy.

Baza jest aktualizowana codziennie.