Źródła informacji - przewodniki i filmiki szkoleniowe

Poniżej znajdują się udostępnione przez wydawców materiały szkoleniowe (prezentacje i filmiki) dotyczące niektórych baz i narzędzi udostępnianych przez bibliotekę:

 

Multiwyszukiwarka EDS - EBSCO Discovery Service przeszukuje wiekszość baz udostępnianych przez bibliotekę oraz bazy udostępnione bezpłatnie przez firmę EBSCO.

Przewodnik


 

IEEE Xplore - pełne teksty artykułów, materiałów konferencyjnych i norm oraz spisy treści i abstrakty wybranych książek z dziedziny informatyki, elektrotechniki, elektroniki oraz nauk pokrewnych.

 

How to get published with IEEE - prezentacja


 

InCites Benchmark & Analytics - narzędzie do analizy danych bibliometrycznych

Dostęp z platformy Web of Science

 

Kompendium użytkownika

Filmy szkoleniowe


 

Knovel Library - kolekcja podręczników, książek, wydawnictw technicznych i materiałów konferencyjnych online, obejmująca publikacje z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inżynierii i nauk materiałowych.


Materiały informacyjne i instrukcje

Film instruktażowy


 

Scopus - interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań

 

Zgłaszanie korekt w profilu autora w bazie Scopus - instrukcja


 

Total Materia - faktograficzna, kompleksowa baza materiałowa zawierająca właściwości ponad 450.000 materiałów (metali, polimerów, materiałów ceramicznych, kompozytów), umożliwia m. in wyszukiwanie materiałów pod kątem ich oznaczeń, składu chemicznego,  właściwości mechanicznych, wyszukiwanie norm.

 

Prezentacje


 

Web of Science - interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań