Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bazy własne Biblioteki

BazTech (baza współtworzona przez Bibliotekę Główną AGH)

 

Baza danych rejestrująca zawartość polskich czasopism naukowych i technicznych od 1998 roku. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów.


Bibliografia Publikacji Pracowników AGH

 

Bibliografia powstaje w oparciu o Zarządzenie JM Rektora AGH nr 17/2007. W bazie rejestrowane są publikacje od roku 1999 włącznie, w wyjątkowych przypadkach także publikacje wcześniejsze (od 1992 r.), jeśli nie zostały ujęte w drukowanych wersjach Bibliografii. Prace opisywane są na podstawie oryginałów, które można składać w Oddziale Informacji Naukowej w godzinach otwarcia Oddziału. Po zarejestrowaniu w bazie oryginały publikacji są zwracane autorom.
 


BIMET

 

Bibliograficzna baza piśmiennictwa polskiego z zakredu nauk technicznych, rejestrująca artykuły z czasopism oraz zawartość książek dostępnych w Oddziale informacji Naukowej BG AGH (w wyborze)

Baza jest dostępna w Oddziale Informacji Naukowej. Obecnie baza nie jest aktualizowana.


HABI

 

Bibliograficzna baza habilitacji, których przewody przeprowadzone były w Akademii Górniczo-Hutniczej. Baza jest dostępna w Oddziale Informacji Naukowej.


Historia AGH

 

Portal przedstawia najważniejsze fakty i daty z dziejów Uczelni (wydziałów, katedr) oraz sylwetki wybranych osób związanych z AGH (m.in. rektorów, dziekanów, doktorów honoris causa) od chwili jej powstania wraz z wykazem literatury na ich temat.


NOBEL

 

Baza bibliograficzna poświęcona laureatom nagrody Nobla. Baza jest dostępna w Oddziale Informacji Naukowej.