Publikacje naukowe - ocena

Mimo wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu, Biblioteka Główna na bieżąco przygotowuje analizy bibliometryczne dla pracowników naukowych w oparciu o dostępne e-źródła (Web of Science, Scopus (m.in. cytowania publikacji, indeks Hirscha, Impact Factor dla tytułów czasopism, sumaryczny Impact Factor), wymagane m.in. w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego.

 

Wskaźniki bibliometryczne

Impact Factor / Lista Filadelfijska

Wokół cytowań

Wokół punktacji MNiSW (obecnie MEiN)

akty prawne MNiSW (obecnie MEiN)

wykazy (czasopism punktowanych, wydawnictw naukowych)

program MNiSW (obecnie MEiN) „Wsparcie dla czasopism naukowych”

strona Ministerstwa Edukacji i Nauki