Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Publikacje naukowe - ocena

Biblioteka Główna na bieżąco przygotowuje analizy bibliometryczne dla pracowników naukowych w oparciu o dostępne e-źródła (Web of Science, Scopus (m.in. cytowania publikacji, indeks Hirscha, Impact Factor dla tytułów czasopism, sumaryczny Impact Factor), wymagane m.in. w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego.

 

Wskaźniki bibliometryczne

Impact Factor / Lista Filadelfijska

Wokół cytowań

Wokół punktacji MEiN (wcześniej MNiSW)

akty prawne MEiN (wcześniej MNiSW)

wykazy (czasopism punktowanych, wydawnictw naukowych)

program MEiN (wcześniej MNiSW) „Wsparcie dla czasopism naukowych”

strona Ministerstwa Edukacji i Nauki