Wystawa nowości polskich 18-29.03.2019

Lista publikacji prezentowanych na wystawie nowych nabytków Biblioteki Głównej AGH od 18 do 29 marca 2019.

Książki można przeglądać i rezerwować w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, I piętro, pokój 121.

 

TYTUŁ/AUTOR

ROK WYDANIA

SYGNATURA

Agile : programowanie zwinne : zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# / Robert C. Martin, Micah Martin ; tłumaczenie Mikołaj Szczepaniak

2019

II 265091

Analiza danych w naukach ścisłych i technice / Andrzej Zięba

2014

II 265228

Bezpieczeństwo systemów informatycznych : zasady i praktyka. T. 2 / William Stallings, Lawrie Brown ; tłumaczenie: Radosław Meryk, Zdzisław Płoski

2019

II 265061

Budownictwo ogólne w ujęciu tradycyjnym / Erwin Wojtczak

2019

II 265132

Deep learning : praca z językiem R i biblioteką Keras / François Chollet with J. J. Allaire ; tłumaczenie Konrad Matuk

2019

II 265145

Dynamika konstrukcji budowlanych. Tom 2 / Roman Lewandowski

2018

II 265131

Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w firmie : rezultaty przede wszystkim / Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2019

II 265224

Energetyka w kręgu bezpieczeństwa i techniki / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Konrad Stańczyk, Robert Sobków (redakcja naukowa)

2019

II 265121

Energochłonność struktur urbanistycznych / Mieczysław Kozaczko

2018

II 265123

Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej / redakcja Maciej Złowodzki, Tadeusz Juliszewski, Halszka Ogińska, Anna Taczalska, Karolina Trzyniec ; autorzy Ewelina Firlej [i 27 pozostałych] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

2018

II 265154

Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce / Anna Szelągowska, Artur A. Trzebiński, Wojciech Orzechowski

2018

II 265142

Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury / Roman Duda ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

2019

II 265099

Identyfikacja nieustalonych stanów cieplno-wytrzymałościowych oraz warunków brzegowych na powierzchniach wewnętrznych ciśnieniowych elementów kotłów / Magdalena Jaremkiewicz ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

2018

II 265163

Instalacje fotowoltaiczne : teoria i praktyka / Bogdan Szymański

2018

II 265135

Inteligentny transport / Krzysztof Modelewski

2018

II 265200

Inżynieria powierzchni. Część 1, Rodzaje i charakterystyka warstw powierzchniowych / Maciej Jan Kupczyk

2018

II 265116

Laboratorium spalania / Rafał Porowski, Marian Gieras

2018

II 265207

Macierzowa analiza konstrukcji prętowych w środowisku MATLAB® / Magdalena Rucka, Stanisław Burzyński, Agnieszka Sabik

2018

II 265103

Menedżerowie czy przywódcy : studium teoretyczno-empiryczne / Anna Baczyńska ; Akademia Leona Koźmińskiego

2018

II 265191

Metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów / Jacek Chróścielewski, Magdalena Rucka, Wojciech Witkowski

2018

II 265108

Metody Monte Carlo / Maciej Romaniuk

2019

II 265178

Metodyka kształtowania systemów dystrybucji ładunków w aspekcie oceny efektywności procesów przewozowych / Emilian Szczepański

2018

II 265181

Mikrobiologia ogólna i przemysłowa : ćwiczenia laboratoryjne / Jolanta Mierzejewska, Karolina Chreptowicz

2018

II 265182

Monitorowanie turbinowych silników odrzutowych w aspekcie bezpieczeństwa lotów / Mirosław Kowalski

2018

II 265093

Myślenie matematyczne : twój nowy sposób pojmowania świata / Keith Devlin ; tłumaczenie Tomasz Walczak

2019

II 265223

Obróbka skrawaniem : podstawy, dynamika, diagnostyka / Krzysztof Jemielniak

2018

II 265187

Obszary problemowe rolnictwa w Polsce : wybrane aspekty realizacji scaleń gruntów / Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Justyna Wójcik-Leń

2018

II 265184

Pasażerski transport regionalny / redakcja naukowa Elżbieta Załoga, Tomasz Kwarciński ; autorzy: Arkadiusz Drewnowski, Agnieszka Gozdek, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, Emila Kuciaba, Tomasz Kwarciński, Dariusz Milewski, Elżbieta Załoga, Magdalena Zioło

2019

II 265210

Planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego / Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz

2017

II 265169

Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości / Wiesław Kurdowski

2018

II 265194

Podstawy dynamiki atmosfery / Lech Łobocki

2018

II 265170

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów / Andrzej Flaga

2019

II 265195

Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia / Sławomir Szymocha, Jakub Osuchowski

2019

II 265117

Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych / Wiesław Frącz, Bruno Krywult

2018

II 265192

Projektowanie procesów ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych i konstrukcji tłoczników. T. 1, Metody i zasady ciągnienia  wytłoczek kołowo-symetrycznych / Jarosław Pacanowski

2018

II 265198

Przewodnik po kredycie konsumenckim / Dorota Sowińska-Kobelak, Malgorzata Gryber

2018

II 265221

Psychologia szefa. 3, Zrozumieć zespół : fenomen małej grupy / Wojciech Haman, Jerzy Gut

2019

II 265220

Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo dla studentów matematyki stosowanej / Jerzy Ombach

2018

II 265128

Redundantne współrzędnościowe systemy pomiarowe - modelowanie matematyczne i funkcjonalne / Ksenia Ostrowska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

2018

II 265161

Smart city : innowacyjny system zarządzania logistyką zwrotną w gospodarce odpadami komunalnymi / Wojciech Lutek, Zbigniew Pastuszak, Jarosław Banaś

2019

II 265127

Struktury danych i algorytmy w języku C# : projektowanie efektywnych aplikacji / Marcin Jamro ; tłumaczenie Krzysztof Bąbol

2019

II 265140

Studium badań i modelowania procesów zagęszczania materiałów sypkich oraz rozdrobnionych / Krzysztof Talaśka

2018

II 265110

Teoretyczne warunki doboru temperatury regeneracji termicznej mas ze spoiwem organicznym

2018

II 265125

Termodynamika : pomiary : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Pawła Gila ; autorzy Rafał Gałek, Paweł Gil, Mariusz Szewczyk, Joanna Wilk, Franciszek Wolańczyk

2018

II 265193

Transformacja cyfrowa : perspektywa marketingu / Grzegorz Mazurek

2019

II 265097

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw : modele, metody, zastosowania / Radosław Jadczak

2019

II 265156

UX Design : projektowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych / Pablo Perea, Pau Giner ; tłumaczenie: Piotr Rajca

2019

II 265153

Wentylacja i klimatyzacja : laboratorium / Jacek Hendiger, Marta Chludzińska, Jerzy Sowa, Leszek Targowski, Maciej Mijakowski, Joanna Rucińska

2019

II 265176

Wpływ dodatków smarowych na transformację warstwy wierzchniej / Jarosław Mikołajczyk

2017

II 265148

Współczesna polityka pieniężna : perspektywa XXI wieku / redakcja  naukowa Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko

2017

II 265215

Wstęp do chemii supramolekularnej / Helena Dodziuk ; przekład z języka angielskiego Elżbieta Smosarska (rozdziały 1-6), Andrzej Dąbrowski (rozdziały 7-9)

2018

II 265139

Wybrane metody zarządzania logistycznego / Andrzej Pacana, Dominik Zimon, Grzegorz Zimon

2018

II 265190

Wykłady i ćwiczenia z matematyki : podręcznik dla studentów wydziałów przyrodniczych i technicznych szkół wyższych. Cz. 1 / Jan Koroński ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

2018

II 265165

Wymienniki ciepła pomp ciepła i innych systemów odzysku ciepła / Wojciech Zalewski, Piotr Kopeć ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

2018

II 265157

Wysokosprawna i bezpieczna eksploatacja kotłów parowych / Tomasz Sobota

2018

II 265162

Zadania z podstaw automatyki i sterowania / Zbigniew Skup

2018

II 265177

Zarządzanie ludźmi w zespołach IT : zabawne historie z życia menedżera / Michael Lopp ; tłumaczenie: Tadeusz Zawiła

2019

II 265199

Zarządzanie środowiskowe zgodne z ISO 14001:2015

2018

II 265168

Zasady zarządzania jakością / Katarzyna Szczepańska

2018

II 265179

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji parametrów i klasyfikacji warunków ruchu drogowego w systemach transportowych / Teresa Pamuła

2018

II 265118

Zewnętrzna korozja siarczanowa betonu / Wojciech Piasta

2018

II 265105