Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Academic Search Ultimate

Academic Search Ultimate na platformie EBSCOhost jest rozszerzoną wersją bazy Academic Search Complete. Obejmuje pełnotekstowe czasopisma naukowe (ponad 10.000 tytułów, w tym ponad 9.000 recenzowanych) publikowane w ponad 80 krajach, a także magazyny, raporty, książki, nagrania wideo z wielu dziedzin, m. in. antropologii, astronomii, biomedycyny, chemii, fizyki, geologii, inżynierii, matematyki.

 

Wykaz tytułów indeksowanych czasopism

Wykaz tytułów pozostałych indeksowanych publikacji