Przykłady opisów bibliograficznych

Wzór opisu bibliograficznego zgodnie z polską normą PN-ISO 690: 2012, Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych  i powołań na zasoby informacji

 

Książka  (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora książki. Tytuł. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Tytuł, numer serii**. ISBN**.

Przykład:

Hojny, M. Modelling steel deformation in the semi-solid state. Wyd. 2. Cham: Springer International Publishing, cop. 2018. Advanced Structured Materials, 47. ISBN 978-3-319-67975-4.

 


 

Książka online (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora książki. Tytuł [online]. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania [przeglądany…]. Tytuł, numer serii**. ISBN**. Dostępny w: (należy podać doi; jeżeli nie ma doi to adres url)

Przykład:

Kampczyk, Arkadiusz. Geodezja kolejowa. Podstawy układu geometrycznego toru [online]. Red. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk. Warszawa: Norbert Pawlikowski, 2018 [przeglądany 12 grudnia 2018]. e-ISBN 978-83-269-7832-6. Dostępny w: https://nowageodezja.pl/pobierz-zalacznik/136/32


 

Rozdział książki  (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Tytuł książki. Redaktor. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania, strony zajęte przez rozdział. Tytuł, numer serii**. ISBN**.

Przykłady:

Wołowiec, Magdalena i in. Sorpcja metali ciężkich i metaloidów na osadach z procesów oczyszczania wody. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Red. Zbysław Dymaczewski i in. Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018, s. 383-385. Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska. ISBN 978-83-64959-04-2.

Skalski, A. et al. 3D segmentation and visualisation of mediastinal structures adjacent to tracheobronchial tree from CT. W: Information technologies in biomedicine, Vol. 2. Eds. E. Piętka, J. Kawa. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, cop. 2010, pp. 533-534. Advances in Intelligent and Soft Computing, 69. ISBN 978-3-642-13104-2.


 

Rozdział książki online  (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Tytuł książki [online]. Redaktor. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania, strony zajęte przez rozdział [przeglądany ...]. Tytuł, numer serii**,  ISBN**. Dostępny w: …………………

Przykład:

Dziubaniuk, M., Wyrwa, J., Rękas, M.  Własności elektrochemiczne ceramiki 3YSZ domieszkowanej tlenkiem niobu. W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki [online]. Red. Zbigniew Czyż. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2018, s. 128-141 [przeglądany 12.12.2018].  e-ISBN 978-83-65932-39-6. Dostępny w: http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/267/Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20problemy%20in%C5%BCynierii%20materia%C5%82owej%20oraz%20mechaniki.pdf


 

Referat z materiałów konferencyjnych (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora referatu. Tytuł referatu. W: Tytuł publikacji zawierającej referat oraz dane konferencji (nazwa konferencji, miejsce i data przejęte z publikacji). Redaktor. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania, strony zajęte przez referat. Tytuł, numer serii**. ISBN i/lub ISSN**.

Przykłady:

Kapeluszna, E. i in. Wbudowanie glinu w C-A-S-H ze zmiennym stosunkiem Ca/Si oraz Al/Si - charakterystyka struktury i mikrostruktury. W: Monografie technologii betonu. X konferencja Dni Betonu: tradycja i nowoczesność. Wisła, 8–10 października 2018, T. 1. Kraków: Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2018, s. 599-610. ISBN 978-83-61331-28-5.

Frocisz, Ł., Matusiewicz, P. Analiza statystyczna zmian twardości lanych i kutych stali nadeutektoidalnych. W: XLVI Szkoła inżynierii materiałowej, Kraków–Rytro, 25–28 IX 2018. Monografia. Kraków: AKAPIT, 2018, s. 75-80. ISBN: 978-83-65955-14-2.


 

Referat z materiałów konferencyjnych online (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora referatu. Tytuł referatu. W: Tytuł publikacji zawierającej referat łącznie z danymi dotyczącymi konferencji [online]. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania, strony zajęte przez referat [przeglądany ...]. Tytuł, numer serii. ISBN/ISSN. Dostępny w: ………..…………….

Przykład:

Oettingen, M., Stanisz, P. Monte Carlo modeling of PWR fuel assemby with thorium fuel. W: ENC 2016. European Nuclear Conference, 9–13 October 2016 Warsaw, Poland [online]. Belgium: European Nuclear Society, cop. 2016, pp. 35-44 [przeglądany 19 grudnia 2018]. ISBN: 978-92-95064-27-0.  Dostępny w: https://goo.gl/O0LvtP


 

Artykuł z czasopisma (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Rok, wolumen, numer (rocznik, zeszyt), strony zajęte przez artykuł. ISSN.

Przykład:

Stawiarski, Ł., Piróg, S. Active power decoupling topology for AC-DC and DC-AC single-phase systems with decoupling capacitor minimization. Archives of Electrical Engineering. 2018, vol. 67, iss. 1, pp. 193-205. ISSN 1427-4221.


 

Artykuł z czasopisma online (elementy wymagane)

Nazwisko, imię (lub inicjał) autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma [online]. Rok, wolumen, numer (rocznik, zeszyt), strony zajęte przez artykuł [przeglądany ...]. Dostępny w:…………

Przykład:

Cichacz, Sylwia, Zioło, Irmina A. 2-swappable graphs. AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics [online]. 2018, vol. 15, iss. 3, pp. 242-250 [przeglądany 12 grudnia 2018]. ISSN 0972-8600. Dostępny w: doi: https://doi.org/10.1016/j.akcej.2017.11.002

 

 

* jeżeli nie jest to pierwsze wydanie

** jeżeli występuje w publikacji