Repozytorium REPOD

Repozytorium REPOD gromadzi i udostępnia zbiory danych badawczych z różnych dziedzin. Każdy zbiór danych zamieszczony w repozytorium otrzymuje własny numer DOI.