Identyfikatory autorów

Zgodnie z zaleceniem władz Uczelni (pismo Prorektora AGH ds. Nauki do Dziekanów Wydziałów z dnia 26.10.2017)  pracownicy są obligowani do zakładania: