Identyfikatory autorów

Zgodnie z zaleceniem władz Uczelni (pismo Prorektora AGH ds. Nauki do Dziekanów Wydziałów z dnia 26.10.2017)  pracownicy są obligowani do zakładania:

  • identyfikatora ORCID  

      ORCID - rejestracja w systemie  

      Jak połączyć identyfikator ORCID z kontem w Polskiej Bibliografii Naukowej

 


 

  • Identyfikator Scopus Author ID
 
Author ID w bazie Scopus jest tworzony automatycznie dla każdego naukowca, którego co najmniej 2 publikacje znajdują się w bazie Scopus. Autorzy publikacji mają możliwość poprawiania danych w swoich profilach w bazie Scopus. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji (w języku polskim):