Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Identyfikatory autorów

Identyfikatory jednoznacznie identyfikują autora w bazach naukowych  i jednocześnie eliminują problem błędnego przypisania publikacji. Pozwalają  przyporządkować warianty zapisu nazwiska, imion i inicjałów, odnoszących się do danego autora do jednego konta oraz zamieścić i na bieżąco aktualizować wykaz publikacji podpiętych do profilu, co daje mozliwość podglądu wskaźników bibliometrycznych oraz kształtowania swojego naukowego portfolio i prezentacji osiągnięć naukowych.
 
Zgodnie z zaleceniem władz Uczelni (pismo Prorektora AGH ds. Nauki skierowane do Dziekanów Wydziałów z dnia 26.10.2017)  osoby prowadzące działalność naukową są obligowane do rejestracji w systemach ORCID i ResearcherID.

 

Identyfikator ORCID ID

ORCID ID jest darmowym identyfikatorem, który może uzyskać każdy pracownik naukowy, niezależnie od etapu kariery naukowej. ORCID jest wykorzystywany przez bardzo liczne grono wydawnictw do identyfikacji autorów oraz prawidłowego indeksowania ich pracy przez cały okres ich aktywności naukowej.

 

 

ResearcherID

 

 


Scopus Author ID

 
Identyfikatora Scopus Author ID nie trzeba tworzyć -  jest on tworzony automatycznie przez algorytm bazy Scopus dla każdego naukowca, którego co najmniej 2 publikacje znajdują się w bazie. Algorytm może się jednak mylić. Zdarza się błędne przypisanie publikacji lub też sytuacja, kiedy jeden autor ma utworzone dwa lub więcej profili, dlatego warto sprawdzić poprawność danych w bazie. Istnieje możliwość poprawiania danych (zapis nazwiska, afiliacji, wykaz publikacji) w profilach, a także scalania profili, które dotyczą tego samego autora.